Написати лист    Головна сторінка
 
Головна
Структура ОНМЦК
Історія
Сценарії
Фотогалерея
Відео
Аудіо
Контакти
З яких причин вважаєте себе культурною людиною?
Працюю в культурній галузі
Читаю книги
Не вживаю нецензурщини

Конкурс баяністів та акордеоністів2017.07.19 15:02


ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ

                                                     НАКАЗ                                   

  _________________                        м. Луцьк                                                      № ____

 

Про проведення обласного конкурсу

баяністів та акордеоністів імені

Феофана Щегельського серед

учнів початкових спеціалізованих

мистецьких навчальних закладів

На виконання Регіональної програми розвитку культури, мистецтва та охорони культурної спадщини в області на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням Волинської обласної ради від 10 лютого 2016 року № 2/28                         (зі змінами), з метою виявлення найбільш здібних виконавців на баяні та акордеоні серед учнів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів, оцінки рівня методичної роботи викладачів та обміну досвідом роботи

НАКАЗУЮ:

1. Провести 21 березня 2018 року обласний конкурс баяністів та акордеоністів імені Феофана Щегельського серед учнів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів у Волинському державному училищі культури і мистецтв імені І.Ф. Стравінського (далі – Конкурс). Початок о 10.00 годині.

2. Затвердити Положення про проведення обласного конкурсу баяністів та акордеоністів імені Феофана Щегельського серед учнів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (додається).

3. Доручити підготовку та проведення Конкурсу Обласному науково-методичного центру культури (в.о. директора Рожнова Л.В.).

4. Обласному науково-методичному центру культури розробити та в установленому порядку подати на затвердження кошторис витрат та забезпечити вирішення організаційних питань, пов'язаних з підготовкою і проведенням ІІІ туру (заключного) Конкурсу. 

5. Начальникам відділів, завідувачам секторів культури, культури і туризму райдержадміністрацій, виконкомів міських (міст обласного значення) рад, директорам департаменту культури Луцької міської ради, початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів області провести відповідну роботу щодо участі учнів і викладачів у Конкурсі.

Витрати на проїзд і добові за рахунок організації, які відряджають.

6.  Директорові Волинського державного училища культури і мистецтв імені І.Ф. Стравінського Панасюку В.Г. забезпечити організацію і належні умови для проведення Конкурсу та участь викладачів училища у роботі журі.

7. Спеціалістові відділу культури і мистецтв Юфимчук І.Л. забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Головного територіального управління юстиції у Волинській області.

8. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.                                                                      

9. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

Начальник управління                                                                                                                               В. Дмитрук

 

Юфимчук 757 112

                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                             Наказ управління культури

                                                                             облдержадміністрації

                                                                             __________________№____

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про проведення обласного конкурсу баяністів та акордеоністів імені

 Феофана Щегельського серед учнів початкових спеціалізованих

мистецьких навчальних закладів

 

І. Загальні положення

Обласний конкурс баяністів та акордеоністів імені Феофана Щегельського серед учнів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів проводиться управлінням культури Волинської обласної державної адміністрації, Обласним науково-методичним центром культури (далі – Конкурс).

ІІ. Мета Конкурсу

2.1. Виявлення та підтримка обдарованої молоді, вдосконалення майстерності баяністів та акордеоністів, поліпшення художнього рівня репертуару, посилення впливу баянно-акордеонного мистецтва на формування світогляду і духовності молодого покоління, активізація творчої діяльності, обмін досвідом та інноваційними ідеями викладачів музичних шкіл.

2.2. Основні завдання Конкурсу:

популяризація баянно-акордеонного виконавського мистецтва; репрезентування кращих творів української та світової класики; підвищення ролі музично-естетичного виховання; виявлення і підтримка обдарованої молоді; оцінка рівня методичної роботи викладачів.

ІІІ. Учасники Конкурсу

        3.1. Вікові категорії:

       І категорія – до 11 років (включно);

       ІІ категорія – до 13 років (включно);

       ІІІ категорія – від 14 років.

       Вік учасників визначається на період ІІІ туру (заключного) Конкурсу.

      3.2. Для участі у ІІ турі (регіональному) Конкурсу подається заявка учасника в електронному вигляді, підписана керівником закладу у базову школу до 23 лютого 2018 року. Дирекція базової школи формує списки учасників Конкурсу для роботи членів журі. До заявки додається посвідчення особи учасника (копія паспорта або свідоцтва про народження).

3.3. Заявки (згідно з додатком) для участі у ІІІ турі (заключному) та звіти про ІІ тур (регіональний) Конкурсу подаються до 13 березня 2018 року за адресою: Обласний науково-методичний центр культури, 43025, м. Луцьк,                   вул. П’ятницька гірка, 16. Контактні телефони: 771 039, тел./факс 723 546.                E-mail: nmckv@ukr.net.

Обробку персональних даних проводити Обласному науково-методичному центру культури згідно Закону України «Про захист персональних даних». За достовірність даних на учасників ІІІ туру (заключного) Конкурсу відповідає директор базової школи.

ІV. Умови проведення Конкурсу

         4.1. Конкурс проводиться у три тури:

І тур (відбірковий) – у всіх початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах області до 22 лютого 2018 року.

ІІ тур (регіональний)  –  у базових школах за таким графіком:

01 березня 2018 року – Володимир-Волинська музична школа;

02 березня 2018 року – Луцька музична школа №2;

05 березня 2018 року – Ковельська школа мистецтв;

06 березня 2018 року – Луцька музична школа № 1 імені Фридерика Шопена.

ІІІ тур (заключний) – у Волинському державному училищі культури і мистецтв імені І.Ф. Стравінського 21 березня 2018 року. На ІІІ тур (заключний) відбираються конкурсанти, які отримали у ІІ турі (регіональному) не нижче 12 балів.

         4.2. Критерії оцінювання:

досконале володіння засобами баянно-акордеонної виразності та виконавською технікою гри на інструменті; власний індивідуальний підхід до виконання баянно-акордеонних творів; рівень застосування засобів музичної виразності; відповідність репертуару вікової категорії; при виконанні твору на виборній системі дораховується бал.

V. Програмні вимоги Конкурсу

5.1. І категорія – два різнохарактерні твори.             

5.2. ІІ категорія – поліфонічний твір; два різнохарактерні твори.

5.3. ІІІ категорія – поліфонічний твір; твір великої форми – сонатини, сонати, сюїти (три частини), концерти, варіації  (з точно визначеною нумерацією кількістю варіацій); твір на вибір.

VІ. Журі Конкурсу

6.1. Голова журі І туру (відбіркового) – директор початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу, члени журі – викладачі відділу народних інструментів школи.

6.2. Голова журі ІІ туру (регіонального) – голова предметно-циклової комісії Волинського державного училища культури і мистецтв імені                    І.Ф. Стравінського, члени журі – викладачі училища.

6.3. Для оцінювання виступів учасників ІІІ туру (заключного) Конкурсу утворюється журі, до складу якого входять авторитетні фахівці в галузі культури і мистецтв. 

6.4. Виступи оцінюються за 15-бальною системою.

VІІ. Нагородження учасників

7.1. Переможцем Конкурсу є учасник, який отримав 15 балів, лауреатами – конкурсанти, які зайняли І, ІІ, ІІІ місця.

7.2. Переможець та лауреати Конкурсу нагороджуються дипломами управління культури облдержадміністрації.

 

 

 

Начальник відділу культури і мистецтв                                         М. Назаревич

                                                     

 Додаток

                                                      до Положення про проведення обласного 

                                                      конкурсу баяністів та акордеоністів імені    

                                             Феофана Щегельського серед учнів

                                                     початкових спеціалізованих мистецьких      

                                                           навчальних закладів (пункт 3.3 Розділу ІІІ)

 

 

ЗАЯВКА

на участь у Конкурсі

 

з/п

Прізвище, ім’я учасника

Дата народжен-ня

Назва закладу

Категорія, клас,

назва інструменту

Прізвище, ім’я, по батькові викладача, концертмейстера

(повністю)

Програма

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «___»_________________20___р.                         _________________Підпис

 

 

 Начальник відділу культури і мистецтв                                         М. Назаревич

 

 
Всі права захищено © 2018
Волинський обласний науково-методичний центр культури
Розробка сайту: веб-студія "WebMaestro"