Написати лист    Головна сторінка
 
Головна
Структура ОНМЦК
Історія
Сценарії
Фотогалерея
Відео
Аудіо
Контакти
З яких причин вважаєте себе культурною людиною?
Працюю в культурній галузі
Читаю книги
Не вживаю нецензурщини

Конкурс сопілкарів2017.07.19 15:09


ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ

                                                    НАКАЗ                                   

_____________________                  м. Луцьк                                               № ____

 

Про проведення обласного конкурсу

виконавців на сопілці та флейті

Пана серед учнів  початкових

спеціалізованих мистецьких

навчальних закладів

 

На виконання Регіональної програми розвитку культури, мистецтва та охорони культурної спадщини в області на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням Волинської обласної ради від 10 лютого 2016 року № 2/28                          (зі змінами), з метою виявлення та підтримки обдарованої молоді, популяризації виконавства на сопілці та флейті Пана, збереження, відродження традиційних жанрів українського національного мистецтва, посилення його впливу на формування світогляду і духовності молодого покоління

НАКАЗУЮ:

1. Провести  16 травня 2018 року обласний  конкурс виконавців на сопілці та флейті Пана серед учнів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів у Луцькій музичній школі №1 імені Фридерика Шопена (далі – Конкурс). Початок о 10.00 годині.

2. Затвердити Положення про проведення обласного Конкурсу виконавців на сопілці та флейті Пана серед учнів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (додається).

3. Доручити підготовку та проведення Конкурсу Обласному науково-методичного центру культури (в.о. директора Рожнова Л.В.).

4. Обласному науково-методичному центру культури розробити та в установленому порядку подати на затвердження кошторис витрат, забезпечити вирішення організаційних питань, пов'язаних з підготовкою і проведенням                ІІІ туру (заключного) Конкурсу.  

5. Начальникам відділів, завідувачам секторів культури, культури і туризму райдержадміністрацій, виконкомів міських (міст обласного значення) рад, директорам департаменту культури Луцької міської ради, початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів області провести роботу щодо участі учнів та викладачів у Конкурсі.

Витрати на проїзд і добові за рахунок організації, які відряджають.

6.  Директорові Волинського державного училища культури і мистецтв імені І.Ф. Стравінського Панасюку В.Г. забезпечити  організацію і належні умови для проведення Конкурсу та участь викладачів училища у роботі журі.

7. Директорові департаменту культури Луцької міської ради Гнатів Т.Ф. сприяти у наданні приміщення Луцької музичної школи №1 імені Фридерика Шопена та створити належні умови для проведення Конкурсу.

8. Спеціалістові управління культури облдержадміністрації Юфимчук І.Л. забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Головного територіального управління юстиції у Волинській області.

9. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

10. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Начальник управління                                                                                                                   В. Дмитрук

 

Юфимчук 757 112


                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                             Наказ управління культури

                                                                             облдержадміністрації

                                                                             __________________№____

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про проведення обласного конкурсу виконавців на сопілці та

 флейті Пана серед учнів початкових спеціалізованих

мистецьких навчальних закладів

 

І. Загальні положення

Обласний конкурс виконавців на сопілці та флейті Пана серед учнів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів проводиться управлінням культури Волинської обласної державної адміністрації, Обласним науково-методичним центром культури (далі – Конкурс).

ІІ. Мета Конкурсу

2.1. Виявлення та підтримка обдарованої молоді, популяризації та подальший розвиток виконавства на сопілці та флейті Пана, збереження, відродження традиційних жанрів українського національного мистецтва, посилення його впливу на формування світогляду і духовності молодого покоління

2.2. Основні завдання Конкурсу:

виявлення найбільш обдарованих виконавців на сопілці та флейті Пана серед учнів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів області; популяризація виконавства гри на сопілці та флейті Пана;  збагачення репертуару високохудожніми творами українських та зарубіжних авторів; привернення уваги широких кіл громадськості до юних талантів області, орієнтованих на популяризацію кращих зразків інструментальної музики; оцінки рівня методичної роботи викладачів, обмін творчими досягненнями.

ІІІ. Учасники Конкурсу

3.1. Вікові категорії:

 І категорія – до 10 років включно;

ІІ категорія – з 11 до 13 років включно;

ІІІ категорія – від 14 років;

         Вік учасників визначається на період ІІІ (заключного) туру Конкурсу.

3.2. Для участі у ІІ турі (регіональному) Конкурсу подається заявка учасника в електронному вигляді, підписана директором навчального закладу              у базову школу до 18 квітня 2018 року. Дирекція базової школи формує списки учасників Конкурсу для роботи членів журі. До заявки додається посвідчення особи учасника (копія паспорта або свідоцтва про народження).

         3.3. Заявки (згідно з додатком) для участі у ІІІ турі (заключному) та звіти про ІІ тур (регіональний) Конкурсу подаються до 08 травня 2018 року за адресою: Обласний науково-методичний центр культури, 43025, м. Луцьк,              вул. П’ятницька гірка, 16. Контактні телефони: 771 039, тел./факс 723 546.                E-mail: nmckv@ukr.net.

Обробку персональних даних проводити Обласному науково-методичному центру культури згідно Закону України «Про захист персональних даних». За достовірність даних на учасників ІІІ туру (заключного) Конкурсу відповідає директор базової школи. Заявки, надіслані несвоєчасно, та ті, що не відповідають встановленому зразку, не розглядаються.

ІV. Умови проведення Конкурсу

4.2. Конкурс проводиться у три тури:

         І тур (відбірковий) – у всіх початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах до 17 квітня 2018 року.

         ІІ тур (регіональний) –  у базових школах за таким графіком:

24 квітня 2018 року – Ковельська школа мистецтв;

25 квітня 2018 року – Луцька музична школа № 1 імені Фридерика  Шопена;

26 квітня 2018 року – Володимир-Волинська музична школа; 

27 квітня 2018 року – Луцька музична школа № 2.

ІІІ тур (заключний) – 16 травня 2018 року у приміщення Луцької музичної школи №1 імені Фридерика Шопена. На ІІІ тур (заключний) відбираються конкурсанти, які отримали у ІІ турі не нижче 12 балів.

         4.3. Критерії оцінювання:

інтонація; звуковедення; володіння технічними навиками та засобами музичної виразності; відповідність репертуару віковій категорії.

V. Програмні вимоги Конкурсу

5.1.  І, ІІ категорії – два різнохарактерні твори.

        ІІІ категорія – твір українського автора; твір великої форми.

5.2. Рекомендовані твори для учасників Конкурсу:

Г. Динику. «Хора стаккато»; Л. Колодуб. «Гуцульські старосвіцькі награвання»; М. Лисенко. Рапсодія №2 «Думка-шумка»; С. Прокоф’єв. «Тарантела»; J.S. Bach. Menuet; J.S. Bach. Badinerie; В. Матвійчук. «Ватра»; Обробка М.Корчинського. «Козачок» (для сопілки зі скрипкою).

5.3. У своїх програмах учасники Конкурсу можуть використовувати інші етнодухові інструменти: окарину, фрілку, тилинку тощо. За що конкурсанти можуть отримувати додаткові бали (від 1 до 5).

VІ. Журі Конкурсу

6.1. Голова журі І туру (відбіркового) – директор початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу, члени журі – викладачі відділу народних інструментів школи.

6.2. Голова журі ІІ туру (регіонального) – голова предметно-циклової комісії Волинського державного училища культури і мистецтв імені                    І.Ф. Стравінського, члени журі – викладачі училища.

6.3. Для оцінювання виступів учасників ІІІ туру (заключного) Конкурсу утворюється журі, до складу якого входять авторитетні фахівці в галузі культури і мистецтв. 

6.4. Виступи оцінюються за 15-бальною системою.

 

VІІ. Нагородження учасників

7.1. Переможцем Конкурсу є учасник, який отримав 15 балів, лауреатами – конкурсанти, які зайняли І, ІІ, ІІІ місця.

7.2. Переможець та лауреати Конкурсу нагороджуються дипломами управління культури облдержадміністрації.

 

 

 

Начальник відділу культури і мистецтв                                       М.Назаревич


                                                       Додаток

                                                  до Положення про проведення обласного

                                                 конкурсу виконавців на сопілці та флейті

                                                           Пана серед учнів початкових спеціалізованих

                                    мистецьких навчальних закладів

                   (пункт 3.3 Розділу ІІІ)

 

                                                                                                                                 

ЗАЯВКА

на участь у Конкурсі

 

з/п

Прізвище, ім’я учасника

Дата народ-

ження

Назва закладу

Категорія, клас,

назва інстру-

менту

Прізвище, ім’я, по батькові викладача, концертмейстера

(повністю)

Прог-

рама

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «___»_________________20___р.                      _________________Підпис

 

 

 

Начальник відділу культури і мистецтв                                       

М.Назаревич

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Всі права захищено © 2018
Волинський обласний науково-методичний центр культури
Розробка сайту: веб-студія "WebMaestro"