Написати лист    Головна сторінка
 
Головна
Структура ОНМЦК
Історія
Сценарії
Фотогалерея
Відео
Аудіо
Контакти
З яких причин вважаєте себе культурною людиною?
Працюю в культурній галузі
Читаю книги
Не вживаю нецензурщини

Конкурс виконавців на струнних народних інструментах2017.07.19 15:17


ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

УПРАВЛІННЯ  КУЛЬТУРИ

НАКАЗ

_________________                       м. Луцьк                                            № ____

 

Про проведення обласного конкурсу

виконавців на струнних народних 

інструментах серед учнів початкових

спеціалізованих мистецьких

навчальних закладів

На виконання Регіональної програми розвитку культури, мистецтва та охорони культурної спадщини в області на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням Волинської обласної ради від 10 лютого 2016 року № 2/28                          (зі змінами), з метою виявлення найбільш обдарованих виконавців на струнних народних інструментах серед учнів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів області, оцінки рівня методичної роботи викладачів та обміну досвідом роботи

НАКАЗУЮ:

1. Провести обласний конкурс виконавців на струнних народних інструментах серед учнів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів: 16 лютого 2018 року у Луцькій музичній школі №3 (цимбали),                    14 березня 2018 року у Луцькій музичній школі №1 імені Фридерика Шопена (домра, гітара). Початок о 10.00 годині. (далі – Конкурс).

2. Затвердити Положення про проведення обласного конкурсу виконавців на струнних народних інструментах серед учнів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (додається).

3. Доручити підготовку та проведення Конкурсу Обласному науково-методичного центру культури (в.о. директора Рожнова Л.В.).

4. Обласному науково-методичному центру культури розробити та в установленому порядку подати на затвердження кошторис витрат, забезпечити вирішення організаційних питань, пов'язаних з підготовкою та проведенням ІІІ туру (заключного) Конкурсу.

5. Начальникам відділів, завідувачам секторів культури, культури і туризму райдержадміністрацій, виконкомів міських (міст обласного значення) рад, директорам департаменту культури Луцької міської ради, початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів області провести відповідну роботу щодо участі учнів та викладачів у Конкурсі.

Витрати на проїзд і добові за рахунок організації, які відряджають.

6. Директорові Волинського державного училища культури і мистецтв                  імені І.Ф. Стравінського Панасюку В.Г. забезпечити участь викладачів у роботі журі.

7. Директорові департаменту культури Луцької міської ради Гнатів Т.Ф., сприяти у наданні приміщень Луцьких музичних шкіл №3, №1 імені Фридерика Шопена та роботі необхідних служб.

8. Спеціалістові відділу культури і мистецтв Юфимчук І.Л. забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Головного територіального управління юстиції у Волинській області.

9. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

10. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Начальник управління                                                                                                                 В. Дмитрук 

Юфимчук  757 112


                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                             Наказ управління культури

                                                                             облдержадміністрації

                                                                             __________________№____

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про проведення обласного конкурсу виконавців на струнних народних інструментах серед учнів початкових спеціалізованих

мистецьких навчальних закладів

 

І. Загальні положення

Обласний конкурс виконавців на струнних народних інструментах серед учнів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів проводиться управлінням культури Волинської обласної державної адміністрації, Обласним науково-методичним центром культури (далі – Конкурс).

ІІ. Мета Конкурсу

2.1. Виявлення та підтримка обдарованої молоді, підвищення рівня виконавської майстерності учнів, поліпшення художнього рівня репертуару, посилення впливу інструментального мистецтва на формування світогляду і духовності молодого покоління, активізація творчої діяльності, обмін досвідом та інноваційними ідеями викладачів музичних шкіл.

2.2. Основні завдання Конкурсу:

популяризація виконавства на струнних народних інструментах;   збагачення репертуару високохудожніми творами українських та зарубіжних авторів; орієнтованих на популяризацію кращих зразків інструментальної музики; оцінка рівня методичної роботи викладачів, обмін творчими досягненнями.

ІІІ. Учасники Конкурсу

3.1. Вікові категорії:

цимбали, домра:

І категорія – до 9 років (включно);

ІІ категорія – 10-11 років (включно);

ІІІ категорія – 12-13 років (включно);

IV категорія – від 14 років.

гітара:

І категорія – до 11 років (включно);

ІІ категорія –12 років;

ІІІ категорія –13 років;

ІV категорія – від 14 років.

Вік учасників визначається на період ІІІ туру (заключного) Конкурсу.

         3.2. Для участі у ІІ турі (регіональному) Конкурсу подається заявка учасника в електронному друкованому вигляді, підписана директором навчального закладу у базову школу до 08 лютого 2018 року (цимбали), до        14 лютого 2018 року (домра, гітара). Дирекція базової школи формує списки учасників Конкурсу для роботи членів журі. До заявки додається посвідчення особи учасника (копія паспорта або свідоцтва про народження).

         3.3. Заявки (згідно з додатком) для участі у ІІІ турі (заключному) та звіти про ІІ тур (регіональний) Конкурсу подаються до 13 лютого 2018 року (цимбали), до 7 березня 2018 року (домра, гітара) за адресою: Обласний науково-методичний центр культури, 43025, м. Луцьк, вул. П’ятницька гірка, 16. Контактні телефони: 771 039, тел./факс 723 546. E-mail: nmckv@ukr.net

Обробку персональних даних проводити Обласному науково-методичному центру культури згідно Закону України «Про захист персональних даних». За достовірність даних на учасників ІІІ туру (заключного) Конкурсу відповідає директор базової школи. Заявки, надіслані несвоєчасно, та ті, що не відповідають встановленому зразку, не розглядаються.

ІV. Умови проведення Конкурсу

4.1. Конкурс проводиться у три тури:

І тур (відбірковий) – у кожному спеціалізованому мистецькому навчальному закладі до 07 лютого 2018 року (цимбали), до 13 лютого 2018 року (домра, гітара).

ІІ тур (регіональний) – у базових школах за таким графіком:

      20 лютого 2018 року – Володимир-Волинська музична школа;

      21 лютого 2018 року – Ковельська школа мистецтв;

      22 лютого 2018 року – Луцька музична школа №2;

      23 лютого 2018 року – Луцька музична школа №1 імені Фридерика Шопена;

      09 лютого 2018 року – Луцька музична школа №3 (цимбали).

ІІІ тур (заключний) – 16 лютого 2018 року у Луцькій музичній школі №3 (цимбали), 14 березня 2018 року у Луцькій музичній школі №1 імені Фридерика Шопена (домра, гітара).

На ІІІ тур (заключний) Конкурсу відбираються конкурсанти, які отримали у ІІ турі (регіональному) не нижче 12 балів.

4.2. Критерії оцінювання:

рівень виконавської майстерності, вміння володіти засобами та прийомами гри на інструменті; власний індивідуальний підхід до виконання інструментальних творів; рівень застосування  засобів музичної виразності; відповідність репертуару віковій категорії.

V. Програмні вимоги Конкурсу

5.1. Домра

І категорія  – два різнохарактерні твори.

ІІ, ІІІ категорії – два різнохарактерні твори (один з них кантиленного характеру).

IV категорія – твір великої форми, твір на вибір.

5.2. Гітара

І, ІІ, ІІІ, IV категорії – два різнохарактерні, різножанрові твори (не використовувати два твори одного автора, етюди та твори М. Каркассі).

Тривалість звучання конкурсної програми:

ІІІ категорія – до 7 хвилин;

IV категорія – до 8 хвилин.

5.3. Цимбали – два різнохарактерні твори.

Вимога комісії – на ІІ, ІІІ тури Конкурсу мати з собою нотний матеріал.

VІ. Журі Конкурсу

6.1. Голова журі І туру (відбіркового) – директор початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу, члени журі – викладачі відділу народних інструментів школи.

6.2. Голова журі ІІ туру (регіонального) – голова предметно-циклової комісії Волинського державного училища культури і мистецтв імені                    І.Ф. Стравінського, члени журі – викладачі училища.

6.3. Для оцінювання виступів учасників ІІІ туру (заключного) Конкурсу утворюється журі, до складу якого входять авторитетні фахівці в галузі культури і мистецтв. 

6.4. Виступи оцінюються за 15-бальною системою.

VІІ. Нагородження учасників

7.1. Переможцем Конкурсу є учасник, який отримав 15 балів, лауреатами – конкурсанти, які зайняли І, ІІ, ІІІ місця.

7.2. Переможець та лауреати Конкурсу нагороджуються дипломами управління культури облдержадміністрації.

 

 

Начальник відділу культури і мистецтв                                              М. Назаревич

 

             Додаток

                                                           до Положення про обласний конкурс

                                                     виконавців на струнних народних                       

                                                            інструментах серед учнів початкових

                                                                    спеціалізованих мистецьких навчальних

                                                закладів (пункт 3.3 Розділу ІІІ)

      

        

ЗАЯВКА

учасника Конкурсу

 

 

з/п

Прізвище, ім’я учасника

Дата народжен-ня

Назва закладу

Категорія, клас,

назва інструменту

Прізвище, ім’я, по батькові викладача, концертмейстера

(повністю)

Програма

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «___»_________________20___р.                                _________________Підпис

 

 

 

Начальник відділу культури і мистецтв                                            М. Назаревич

 

 
Всі права захищено © 2018
Волинський обласний науково-методичний центр культури
Розробка сайту: веб-студія "WebMaestro"